Kamanu suņu sports kā motivātors Kauguru skolas audzēkņiem

        J.Endzelīna Kuguru pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Skolēniem tiek sniegtas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī atbalsta konsultācijas dažādu psiholoģiska rakstura problēmu un uzvedības problēmu risināšanā. Šajā mācību gadā turpināsim darboties projektā “PuMPuRS” un no augusta līdz decembrim esam apstiprinājuši dalību arīDodkepu.lv īstenotajā PuPMuRs jauniešu iniciatīvu projektā "Kamanu suņu sports kā motivātors Kauguru skolas audzēkņiem". Tajā iesaistīti 15 skolēni no 6.- 8.klasei. Plānotas 7 nodarbības (divas jau ir notikušas) līdz decembrim ar iespēju ārpus stundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementusun aktīva komunikācija ar apmācītiem Sibīrijas haskijiem gan ziemas, gan bezsniega apstākļos.

   Pirmajā nodarbībā augustā skolēnus sagaidīja 14 aktīvi, skaisti, gudri un ļoti mīlīgi haskiji. Kāds neviltots pārsteigums un prieks bija bērnu sejās! Sunīšus drīkstēja apskaut, paglaudīt, un to skolēni darīja ar lielu mīlestību. Dienas gaitā katram tika piešķirts savs haskijs, ar kuru vajadzēja veikt dažādus kamanu suņu sporta elementus un doties 4 km pārgājienā. Katram savs suns bija jāpieskata, jāiedod padzerties, jāpaslavē, kad paklausa, jāaizrāda, kad neklausa. Tā bija īsta dzīves skola – mācīties rūpēties un būt atbildīgam. Un, cik grūti bija šķirties no jaunajiem četrkājainajiem draugiem!

  Otrajā nodarbībā skolēni tikās ar Evitu Boli, profesionālu airētāju un fizioterapeiti, kuras vadībā skolēni uzzināja, kas ir fizioterapeits, fizioterapija, kāpēc tā nepieciešama. Divas stundas praktiski apguva un pildīja pamata iesildīšanās/atsildīšanās vingrinājumus.

  Nākošajās tikšanās reizēs skolēniem plānotas  Kanikrosa praktiskās nodarbības - aktīvi pārgājieni ar uzdevumiem un mācīšanos par apkārtējās dabas procesiem Gaujas stāvajos krastos un Abula dabas takā. Paredzētas arī radošas darbnīcas, informācija par haskiju izmantošanu cilvēku vajadzībām un iespēja dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no Dodkepu.lv sportistiem, kuri piedalās kamanu sporta sacensībās.

  Šis projekts ir piepildīts ar sirsnību, iejūtību, izpalīdzību, uzklausīšanu/ieklausīšanos un uzmanību vienam pret otru -  ar to, kas mums ikdienā reizēm tik ļoti pietrūkst.

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gecko

Foto: Līga Gecko