Skolotāju diena 2021

Skaidrs, saulains atnāca 1.oktobra rīts.  Mūsu skolā, ievērojot tradīcijas, Skolotāju jeb Pašpārvaldes dienā stundas vada 9.klases skolēni. 1.klasei palīdzēja  Paula Lippe, 2.klasi audzināja Toms Tobiass, 4.klasē stundas vadīja Kitija Branta, 5.klasei stundas vadīja Anna Šustika, 6.klasei-Ieva un Līva Cines, 7.klasi audzināja Renārs Perovs, 8a.klasi –Elvis Semenjaga,  8b.klasi - Alise Zariņa. Skolēni savā klašu telpā ar savu jauno skolotāju gatavoja apsveikumu savai audzinātājai. Skolas direktors šajā dienā bija Ralfs, viņa vietnieks –Kristiāns. Zēni sekoja, lai skolēni būtu klasēs vai ārā pagalmā un nepulcētos skolas gaiteņos. Pirmās divās stundās skolēni zīmēja, krāsoja  apsveikumus un gatavoja priekšnesumu- dzejoli, dziesmu, vēlējumus. Trešā stunda bija ļoti nopietna 4.-8.klasēm. Vajadzēja izpildīt darba lapu matemātikā ar dažādiem uzdevumiem. 9.klases skolēni  sveica visus skolotājus ar apsveikumu un ziediem, kā arī sarūpēja saldo dāvanu pie kafijas.

Skolotājus iepriecināja arī 5.un7.klases sagatavotais  Teātra mākslas priekšnesums skolotājas Ingas Miruškinas vadībā. Šie skolēni par savu aktierspēli saņems vērtējumu teātra mākslas stundā.

9.klases skolēni ļoti atbildīgi izturējās pret jaunajiem pienākumiem, iepazina skolotāja profesiju praktiski. Svarīgākais - devītie visi teica, ka skolotāja darbs ir grūts. Pats grūtākais bija  panākt, ka visi skolēni dzird un dara to, kas stundā paredzēts.

Skolotājiem pilnas rokas ar dālijām, gladiolām, asterēm un rozēm. Smaidi un prieka asaras! 

                                                                           9.klases audzinātāja Ausma Skrastiņa