Gada Balva Izglītībā

Balva izglītībā

Valmieras novada apbalvojumu “Balva izglītībā”

2023. gadā Iveta Rambola – skolas direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

2022. gadā Aija Dubova – latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktora vietniece

izglītības jomā.

2021. gadā ieguva Elita Šalte – bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāja.