Vispasaules IX Diktāta stunda

9. Vispasaules diktāta stunda

Viena no skolas tradīcijām ir kļuvusi vispasaules diktāta stunda. Arī šogad visi rakstījām Māra

Bērziņa radīto tekstu, tāpat kā pārējie 1500 rakstītāji Latvijā un citur pasaulē. Māris Bērziņš

bija uzrakstījis sulīgu, bet ar dažādiem gramatiskiem stiķiem radītu tekstu.

Priecājamies par mūsu izcilajiem rakstītājiem: Reini Žukovu, Evelīnu Melbārdi, Madaru

Girgensoni, Dāvi Rotmanovu, Rūdolfu Bijonu, Justīni Zuti, Kati Tirzīti, Domicellu Gudoni,

Emīlu Bijonu, Dāvi Oliveru Bičuli, Evelīnu Māru Strazdiņu, Nikiju Kimu Markitāni, Māri Šulcu,

Loretu Andrupi, Alisi Boikovu, Lauri Ādamsonu, Sabīni Auniņu, Robertu Vinogradovu, Sandiju

Ozoliņu Kristiānu Spalviņu

Ļauj, lai rakstītprieks Tevi pavedina, iedvesmo un māca!

Latviešu valodas un literatūra skolotāji