Lielkoncerts “Izgaismo Beverīnu”.

Sagaidot Latvijas simtgadi, mūsu skolas bērni kopā ar PII “Pasaciņa ”un Trikātas pamatskolas interešu izglītības pulciņu dalībniekiem piedalījās lielkoncertā “Izgaismo Beverīnu”.

Pasākuma režisore Kauguru pamatskolas direktores vietniece Līga Gecko.