Ziemasssvētku karuselis

     Tad, kad par apgūto mācību vielu atzīmes ir izliktas, bet uz skolu jānāk un stundas vēl notiek, var darīt arī kaut ko, kas nav rakstīts mācību programmā, bet kas prasa atjautību, mazliet zināšanas, atraktivitāti un ļauj klasei saliedēties. 19.decembrī jau  trešo gadu mūsu skolā visu klašu skolēniem tiek rīkots ” Ziemassvētku karuselis”- piecas darbnīcas par ziemu un Ziemassvētkiem. Šo pasākumu organizē skolotāja Līga Gecko, bet vada pašpārvaldes skolēni. Tas ilgst divas mācību stundas (1.-5.klase un 6.-9.klase), un katra klase pirms pasākuma saņem maršruta karti. Katru gadu darbnīcu nosaukumi un aktivitātes mainās.

Šogad tās bija šādas:

     1.darbnīca - “Ziemassvētku multenīte” (Daiga Zariņa, Luize Marta Andrejsone). Skolēni noskatījās multfilmu “Mog’s Christmas” un pēc filmas bija jāatbild uz 10 jautājumiem par redzēto. Visi nopelnīja 10 punktus.

     2.darbnīca - “Ziemassvētku noslēpumi” (Viktorija Porša, Sindija Ina Muceniece). Vajadzēja atminēt 7 Ziemassvētku atribūtus, kas bija paslēpti un par katru tika pateikti pāris teikumu. Visiem izdevās visus atminēt, bet grūtākie izrādījās “eņģelis’ un “puzurs”.

     Vēl bija iespēja piedalīties laimes loterijā, lai uzminētu, zem kuras no 7 plastmasas glāzītēm ir paslēpusies Jēzus figūriņa. Jāpiebilst, ka klasei bija jāvienojas par konkrētu glāzīti. Tikai 7.b klasei izdevās  atminēt pareizi.

     3.darbnīca - “Ziemassvētku sveiciens” (Dagmāra Rēzija Zariņa, Estere Sēne). Katrai klasei bija jāizgrezno lapa ar uzrakstu “Priecīgus Ziemassvētkus!” Šos darbus vēlāk varēja apskatīt skolas foajē pie sienas.

     4.darbnīca - “Ziemassvētku virtene” (Paula Sandra Lippe, Samanta Šice). Katrs skolēns saņēma krāsainu papīra lentīti un ar līmes palīdzību tika veidota virtene. Pēc tam ar tām varēja izgreznot savas klases.

     5.darbnīca - “Priecīgus Ziemassvētkus!” (Karīna Doņeca, Niks Kevins Markitāns, Alise Parfenkova) Vislielāko prieku bērniem ziemā sagādā sniegs… un kuram gan nepatīk pikoties?! Skolēniem no papīra bija jāizveido apaļas pikas un no noteikta attāluma jāmet divos plastmasas spainīšos vai lielajā cukura maisā. Ja pika netrāpīja, bija jāskrien pēc tās un jaunu piku varēja taisīt tikai tad, kad iepriekšējā bija iemesta. Finālā pikas tika sabērtas katrai klasei piešķirtajā maisā.

Paldies pašpārvaldes aktīvistiem par pasākuma vadīšanu!

Teksts: direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gecko

Foto no skolas arhīva