“Reiz Ziemassvētkos…” – koncerts un balle

     20.decembrī Kauguru kultūras namā notika Ziemassvētku koncerts “Reiz Ziemassvētkos…”, kurā uzstājās J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni. Svētku noskaņai atbilstoši skaisti izgreznotajā klubā (skolotājas Vera Bērziņa, Inese Skrastiņa, Lilita Laiviņa) vispirms tika sumināti katras klases labākie skolēni, saņemot gan naudas balvas, gan ielūgumu uz Rīgas Nacionālo Operu. Tika nosaukta arī labākā klase ar visaugstāko vidējo vērtējumu un bez neviena nepietiekama vērtējuma skolēnu liecībās.

  Pēc mācību darba rezumē sākās koncerts. Tajā dziedāja 1.-4.klašu koris, dueti un solisti (skolotājs Sandris Dubovs). Viena soliste dziesmas bija apguvusi kopā ar savu privātskolotāju. Mūsdienu dejas un tautiskās dejas dejoja 4 deju kolektīvi (skolotāja Arta Masele), bet līnijdejas – divas līnijdeju grupas (skolotāja Ausma Skrastiņa). Teātri spēlēja gan mazie, gan lielie aktieri (skolotāja Inga Miruškina). Ingas M. vadībā individuāli uzstājās arī 5.klase, kā arī 9.klase, kura savu priekšnesumu bija sagatavojusi bez skolotāju palīdzības un izpelnījās ļoti daudz aplausu. Divi skolēni spēlēja klavieres, spēlētprasmi apgūstot Valmieras bērnu mūzikas skolā. Visu koncerta gaitu “kontrolēja” rūķi, iesaistoties gan citu kolektīvu priekšnesumos, gan arī paši kāpa uz skatuves un demonstrēja savus rūķu trikus (skolotāja Mārīte Bisniece). Pēc koncerta rūķi katram dalībniekam un viesim dāvāja sniegpārsliņu, novēlot gaismu un veiksmi nākošajā gadā. Tā kā 2019. gads pēc ķīniešu kalendāra ir Cūkas gads, bija ieradusies arī cūka un viņas vēlējums visiem bija šāds: “Esiet centīgāki un čaklāki mācībās!”

     Šogad koncertam sekoja arī otrā daļa – diskoballīte (vadīja 7.b klases skolnieks Roberts Auniņš) skolas zālē, kurā bija izpušķota eglīte un izrotāta zāle Ziemassvētku noskaņās. Šo darbu iepriekš bija paveikuši 8.klases skolēni ar audzinātāju Inesi Ločmeli un Skolas domes vecāku pārstāvi Evu Cielēnu. Ballē dejoja gan skolēni, gan vecāki, gan skolas darbinieki. Tie, kuri negribēja izkustēties un dejot, varēja palikt klasēs un piedalīties klases vakaru izklaidēs.

     Paldies visiem koncerta dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem, kuri apmeklēja koncertu un īpašs paldies tiem vecākiem, kuriem bija iespēja un vēlēšanās palikt kopā ar savu bērnu uz klases vakaru un balli!

  Lai mūsu sadarbība turpinās arī turpmāk! Veiksmi, veselību un sapņu piepildīšanos 2019.gadā!

 Teksts: direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gecko

Foto no skolas arhīva