1.aprīlis skolā

    1.aprīlī skolā notika dažādi brīnumi! Skolotājiem bija jākļūst par skolēniem un vecākiem nācās kļūt par skolotājiem!

Vecāki savu misiju veica godam! ( vecākus - skolotājus, kuri nevarēja ierasties, veiksmīgi aizstāja apvienības " Mēs pret īgnumu" dalībnieki! )
       Pirmo stundu nobastoja Iveta Rambola, Dzintra Sijāte, Inese Riekstiņa un Līga Gecko! Pirmajām trim meitenēm bija attaisnojošs iemesls, kā arī viņas iesniedza mājas darbu nākamajā dienā, taču Līgas uzvedība tiks izskatīta pedagoģiskās padomes sēdē!/ april,april!
      Katrs jaunais skolotājs saņēma sertifikātu par veiksmīgu iekļaušanos skolotāju kolektīvā!
      Liels paldies idejas un pasākuma autorei-direktorei audzināšanas jomā Līgai Gecko un galvenajam palīgam- vecāku domes vadītājai Vitai Vilumsonei!
      Milzīgs paldies drosmīgajiem un radošajiem vecākiem- jūs esat labākie!


      Paldies katram smaidīgajam, nebēdnīgajam prieka dalītājam!


Mārīte Bisniece

foto: Inese Ločmele, Līga Gecko un Inese Riekstina