Deju kolektīvu skate 2019

    Mūsu skolas čaklie un talantīgie dejotāji piedalījās Tautas deju skatē Valmierā. Deju skolotājas Artas Maseles vadībā 1.-2. klašu deju kolektīvs ieguva 2. pakāpi, bet 3.-9.klašu kolektīvs- 3 pakāpi.
     Paldies skolotājai Artai par sagatavošanu, paldies ik katram dejotājam par centību! Paldies klašu audzinātājiem par dejotāju motivēšanu, atbalstīšanu, ģērbšanu un ganīšanu!  Paldies Sandrai Andrupei par tērpu sagtavošanu!

 

Fotogrāfijas no Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada aprīļa fotoarhīva