Karjeras atbalsts

Skola ir iesaistījusies projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

  • Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001

    Pedagogs karjeras konsultants Līga Priede