“Zinātnes diena ”

11. februārī Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Zinātnes diena ”   

Nodarbības laikā skolēni uzzināja par dažādām profesijām, kurās izmanto ķīmiju un fiziku, kur var iegūt atbilstošu izglītību un īstenot savas prasmes pēc izglītības iegūšanas.

Skolēniem bija iespēja iepazīsieties ar dažādiem ķīmijas un fizikas aspektiem un piedalīties vairākos eksperimentos:

     -  būvniecības uzņēmuma materiālu testēšanā,

      - salūta testēšanas laboratorijā,

      - filmu industrijas specefektu laboratorijā,

     - sausais ledus, šķidrais slāpeklis,

     - metāla skaidiņu dedzināšana u.c. eksperimentos.