Janvāris

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2015./2016.m.g.

JANVĀRIS

4.

 

Administrācijas sēde

 

5.

6.

7.

8.

9.

Dienasgrāmatu pārbaude!

11.

Plkst. 1330

informatīvā apspriede

12.

13.

14.

15.

16.

18.

Administrācijas sēde

 

19.

20.

°         Barikāžu atceres rīts;

°         Meistarklase kokgriezumā

21.

22.

 

23.

 

25.

°         Kombinētā komandu olimpiāde 9.kl. “Pazīsti Latviju!”

°         Plkst. 1330

°         informatīvā apspriede

 

 

26.

27.

28.

 

°         Draudzīgā aicinājuma diena!

°         Fizikas olimpiāde

29.

Plkst. 1600 Skolas padomes sēde

30.