Februāris

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2015./2016.m.g.

FEBRUĀRIS

 

1.

°         8.,9.kl. latviešu val. olimpiāde;

°         Administrācijas sēde

 

2.

3.

“Abrakadabra” –burvju triki 1.-5.kl. – plkst. 1325 kultūras namā

4.

Mūzikas olimpiāde 5.-9.kl.

5.

°         Matemātikas olimpiāde 9.kl.;

°         “Ledus gladiatori” – 7.kl.

6.

8.

Administrācijas sēde

 

9.

10.

11.

6.,8.kl. angļu val. olimpiāde;

 

12.

°         3.-4.; 5.-.8.kl. matemātikas. olimpiāde;

°         Baleta “Kopēlija” apmeklējums LNO

 

13.

1.  klases           brīvdienas

Dienasgrāmatu un mācību grāmatu pārbaude!

15.

°         Valentīndienas atskaņas;

°         6.,7.kl. latviešu val. un literatūras olimpiāde;

°         Informatīvā sanāksme

16.

 

Skatuves runas konkurss

17.

18.

°         Diagnosticējošs darbs dabaszinātnēs 9.kl.;

°         Plkst. 1600 – Valentīndienas balle

19.

 

Mutvārdu ieskaite latviešu val. 3.kl.

20.

 

22.

°         Administrācijas sēde

Vācu valodas olimpiāde 8.kl.;

Mutvārdu ieskaite latviešu val. 6.kl.

23.

°         “Mārītes” foto;

°         Diagnosticējošs darbs matemātikā 8.kl.;

 

24.

°         Ieskaite latviešu valodā 6.kl.;

°         Zēnu mājturības olimpiāde 9.kl.

25.

Ieskaite latviešu val. 3.kl.

26.

27.

29.