Maijs

 

 

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2015./2016.m.g.

MAIJĀ

 

 

 

 

 

1.

2.

Pārgājienu dienu!

3.

“Krāsu vētra” – meiteņu un viņu mājturības skolotāju darbu izstāde Valmierā

4.

5.

PIRLS – lasītprasmju pētījums 4.kl.;

ZAAO pasākums

6.

7.

 

9.

 

10.

 

11.

Peldēšana 3.kl.

12.

Māmiņdienas koncerts plkst. 1330

13.

Eiropas valodu diena;

“Pēdējais zvans” 9.kl.

14.

Programmēšanas olimpiāde - Rīgā

16.

 

17.

 

18.

Eksāmens latviešu val. 9.kl.

Peldēšana 3.kl.

19.

Eksāmens latviešu val. 9.kl. (mutvārdu daļa)

20.

 

21.

23.

“Olimpiešu” pasākums pie novada vadības plkst. 1400

24.

25.

Eksāmens svešvalodā 9.kl.;

Masu skrējiens;

Peldēšana 3.kl.

26.

“Olimpiešu” un darbinieku ekskursija

27.

Grāmatu labošana, nodošana;

Pedagoģiskās padomes sēde plkst. 1200!

28.

30.

 

Liecību izsniegšana!

31.

Eksāmens matemātikā 9.kl.