SEPTEMBRIS

 

 

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2016./2017.m.g.

SEPTEMBRIS

 

 

 

 

 

 

1.

ZINĪBU DIENA

2.

Kino diena

3.

5.

 

6.

7.

Zobu higiēnista pakalpojumi

8.

 

9.

Sporta diena kopā ar vecākiem

10.

 

12.

Administrācijas sēde

 

13.

14.

Dzejas stunda

15.

 

16.

Dzejas diena- tikšanās ar D. Sirmo, Z. Jēgeri

17.

19.

Informatīvā sanāksme

20.

 

21.

22.

 

23.

Vislatvijas Olimpiskā diena

24.

26.

 

27.

28.

 

29.

Rudens Izstāde “Miķelītis”

30.

Pašpārvaldes diena

1.