NOVEMBRIS

 

 

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2016./2017.m.g.

NOVEMBRIS

 

 

 

1.

 

 

Evakuācijas mācības

(visai skolai)

2.

Plkst. 1320

Individuālās sarunas ar 8.b.kl. audzēkņiem

3.

4.

5.

7.

Metodiskā sanāksme- “Vērtēšanas kārtības projekta izvērtēšana”;

Tikšanās ar žurnālistiem A. Ceriņu, L. Lietavieti

8.

9.

Radošā akadēmija

5.-6.kl. skolēniem- Pārgaujas ģimnāzijā;

Plkst. 1320

Individuālās sarunas ar 8.a.kl. audzēkņiem

10.

 

Plkst. 1600

skolas vecāku sapulce

11.

 

Lāčplēša diena!

12.

 

PATRIOTISMA

 

NEDĒĻA!

 

 

14.

  

 

 

 

15.

 

Izteiksmīgās lasīšanas konkurss 2. klasei

16.

 

Valsts svētku koncerts plkst. 1400

17.

18.

 

Valsts svētki!

19.

21.

Informatīvā sanāksme

 

 

22.

23

24.

25.

26.

                                       28.

1. adventes sveces iedegšana

 

29.

Pedagoģiskās padomes sēde “Mūsdienīga mācību stunda”- lektors R. Ozols no plkst.1330-1600

30.