DECEMBRIS

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2016./2017.m.g.

DECEMBRIS

28.

Pirmā Advente

 

 

29.

 

 

30.

1.

2.

3.

Skolas noformēšana Ziemassvētkiem !

5.

°         Otrā Advente;

°         Peldēšana

6.

 

7.

 

8.

Ziemassvētku pasta atklāšana

9.

10.

 

12.

°         Trešā Advente;

°         Peldēšana

 

13.

14.

15.

16.

Atzīmju izlikšana līdz plkst. 1600

17.

19.     Ceturtā Advente;

°    Peldēšana;

°    Pedagoģiskās

padomes sēde

 

20.

Skolas Ziemassvētku eglīte plkst. 1600

21.

Liecību izsniegšana!

22.

23.

24.

                                                                    Ziemassvētkubrīvdienas!