Janvāris

 

 

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2016./2017.m.g.

JANVĀRIS

2.

 

 

3.

4.

5.

6.

7.

9.

 

10.

Administrācijas sēde

(saruna ar 8.a kl.)

11.

12.

13.

“Ledus Gladiatori” 8.a,b kl.

14.

16.

Administrācijas sēde

(saruna ar 7.-9. kl.)

17.

18.

Dienasgrāmatu pārbaude!

19.

“Ledus Gladiatori” 5. kl.

20.

Barikāžu aizstāvju atceres diena;

Fizikas olimpiāde 9.kl.

21.

 

23.

Administrācijas sēde

(saruna ar 5.-9. kl.)

 

24.

25.

26.

Mācību grāmatu pārbaude!

27.

Draudzīgā aicinājuma diena. Izstāde.

28.

30.

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl.

31.