FEBRUĀRIS 2017

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2016./2017.m.g.

FEBRUĀRIS

 

 

 

 

1.

Sarunas ar 5.-9.kl. skolēniem

(par nesekmību)

2.

3.

4.

6.

*        Skatuves runas konkurss (skolā);

*        Plkst. 1330 -Metodiskā sanāksme “Atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”

7.

Sarunas ar 5.-9.kl. skolēniem

(par nesekmību)

8.

Administrācijas izbraukuma sēde

 

9.

*        Angļu valodas olimpiāde 6.-8.kl.;

*        Florbols (komanda) - Brenguļos

10.

“Gladiatori” – 5.kl.

11.

1.  klases           brīvdienas

13.

6.,7.kl. latviešu val. olimpiāde;

 

14.

“Valentīndienas” pasākums

“Dalies mīlestībā!”

15.

*  Skatuves runas konkurss (Kocēnos);

*  Sarunas ar 5.-9.kl. skolēniem

(par nesekmību)

 

 

16.

*        9.kl. DD dabaszinātnēs;

*        6.kl. DD latviešu val. mutvārdu daļa

 

17.

4.kl.; 5.-8.kl. Matemātikas olimpiādes

 

18.

 

19. – LNO “Karlsons lido”

20.

“Mārītes” foto

 

21.

*        3.kl. DD latviešu val. mutvārdu daļa;

*        DD 8.kl. matemātikā

 

22.

6.kl. DD latviešu valodā

23.

3.kl. DD latviešu val. rakstu daļa;

 

24.

25.

27.

28.

DD 6. kl. matemātikā