MARTS

 

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2016./2017.m.g.

MARTS

 

27.

 

 

28.

 

1.

Latvijas vēstures olimpiāde 7.kl.;

DD matemātikā 3.kl.;

Leļļu teātra izrāde-

“Visskaistākās balsis”;

Seminārs Rīgā par aprobācijas norisi.

 

2.

Mūzikas olimpiāde

3.

 

4.

 

 

KARJERAS

 

NEDĒĻA!

 

 

6.

Informatīvā sanāksme;

 

7.

DD dabaszinībās 6.kl.;

 

8.

“Mazā Zeltene 2017” Rubenē;

 “Lāses” kauss

9.

Ģeogrāfijas olimpiāde

8. kl. komandai

10.

“Dejojam valsi pretim pavasarim”;

“Briļļu balle”

11.

Pavasara                       brīvdienas!

 

20.

Skolas kausa izcīņa basketbolā

 

21.

 

 

22.

Latviešu val. olimpiāde 3.-4.kl.;

“Popiela”

 

23.

Dabaszinātņu stunda VPĢ 9.kl.;

Vecāku sapulce

24.

Vizuālās mākslas olimpiāde 4.kl. un 8.kl.

 

 

25.

27.

 

 

 

28.

Mājturības olimpiāde 6.kl. zēni

29.

Pazīsti savu organismu!

“Lakstīgala 2017!”

 

30.

Teātra svētki “Katram sava zvaigžņu stunda” Dikļos.

31.

Komandu konkurss “Pazīsti Latviju!” 9.kl.