APRĪLIS 2017

KALENDĀRAIS DARBA PLĀNOJUMS 2016./2017.m.g.

APRĪLIS

 

 

 

 

 

 

 

1.

3.

°         Administrācijas sēde;

°         Pārrunas ar 5.-6. kl. skolēniem

4.

 

5.

 

 

6.

Skatuves runas konkurss krievu valodā 7.kl. (VPĢ)

7.

°         Skolas padomes sēde

°         Vācu val. klubiņš Gētes institūtā;

°         Orientēšanās pasākums- “Atrodi sevi Dikļos!”;

°         e-klases konference Liepājā

8.

Pavasara                      talkas                           (VISU MĒNESI)!

10.

 

11.

12.

LIELĀS DIENAS gaidīšana

13.

SADEJOŠANĀS Valmierā (visi kolektīvi)

14.

LIELĀ PIEKTDIENA!

15.

17.

OTRĀS LIELDIENAS!

 

18.

 

19.

Informātikas olimpiāde 5.-7.kl.

 

20.

Konkurss “Mākslas dārzs” 9.-12.kl.

21.

22.

 

 

24.

 

25.

 

 

26.

Atvērto durvju diena nākamajiem pirmklasniekiem un piektklasniekiem - izrāde “Do-re-mi panti”.

 

27.

 

28.

Deju kolektīvu skate!

29.