DARBA PLĀNOJUMS 2017. GADA – NOVEMBRIM

DARBA PLĀNOJUMS

2017. GADA – NOVEMBRIM !

01.11.

 Skolas vecāku kopsapulce.

01.11.03.11.

Vēstures nedēļa.

06.11.

Skolotāju metodiskā diena (Cēsīs).

07.11.

Teātra izrādes “ Pavasara atmoda” apmeklējums Valmieras Viestura vidusskolā (7.-9.kl.).

08.11.

 LU projekts “Lasītprasmes pārbaude”.

10.11.

Lāčplēša diena.

14.11.

·       Karjeras pasākums 5.-9. klasei “Tehnobuss”;

·       Mācību ekskursija uz Rīgu (sk. M. Bisniece).

15.11.

·       Izteiksmīgās lasīšanas konkurss 2. klasei “Veltījums Latvijai!”;

·       Novadu direktoru un vietnieku izglītības jomā seminārs “Kompetenču pieeja izglītības saturā.”

16.11.

LR 99. dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts “Iededzies par Latviju!”

21.-24.11.

Skolas kausa izcīņa basketbolā.

27.11.

·       Adventes laika ieskaņas pasākums “Uz eņģeļa spārniem”;

·       Metodisko apvienību sanāksme.

30.11.

 Bioloģijas olimpiāde 9. klasei.