Decembris

 

DARBA PLĀNOJUMS

2017. GADA – DECEMBRIM

04.12.

*       Pirmās Adevntes ieskaņa – “Uz eņģeļa spārniem!”

*       Karjeras pasākums “Profesiju virpulī” 1.-4. klasei.

07.12.

Līgas Ozolas (9.a kl.) dalība TV konkursā “Gudrs vēl gudrāks” – Rīgā.

08.12.

Lietpratību pieeja mācību  procesā. Tikšanās ar kuratori.

11.12.

*       Otrā Advente;

*       Pirmās palīdzības kursi;

*       Tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektori.

12.12.

*       LU projekts “Lasītprasmes pārbaude”;

*       “Ledus gladiatori” – 4. klase.

13.12.

*       Bērnu tiesību aizsardzības kursi skolas darbiniekiem

(plkst. 1000 – 1700);

*       “Ledus gladiatori” – 6. klase.

14.12.

“Ledus gladiatori” – 5. klase.

15.12.

Z. Mauriņas stunda 5.-9.kl.- Mūrmuižas bibliotēkā.

18.12.

*       Trešā Advente

*       18.12.-22.12. – Ziemassvētku klases vakari.

19.12.

*       “Ziemassvētku karuselis”;

*       Pirmā semestra vērtējumu apkopojums līdz plkst. 1500.

20.12.

Pedagoģiskās padomes sēde.

21.12.

Skolas Ziemassvētku eglīte “Ziemassvētku sapnis” plkst. 1600 – Kauguru kultūras namā.