Janvāris 2018

DARBA PLĀNOJUMS

2018. GADA – JANVĀRIM !

04.01.

Pedagoģiskās padomes sēde.

05.01.

Dokumentu pārbaude.

08.01.

Peldēšana 3.-4. klasei.

10.01.

“Ledus gladiatori” – 6. klase.

12.01.

Vēstures olimpiāde 9. klasei.

15.01.-19.01. Barikāžu atceres nedēļa (audzināšanas stundu tēma).

15.01.

*       Latviešu valodas olimpiāde 8.-9. kl.;

*       Peldēšana 3.-4. klasei;

*       Informatīvā sanāksme.

16.01.

*       “Ledus gladiatori” – 4. klase;

*       Skolas padomes sēde plkst. 1600

17.01.

Dabaszinātņu olimpiāde 9.kl.

18.01.

“Ledus gladiatori” – 5. klase.

19.01.

Fizikas olimpiāde 9. klasei;

Vispasaules sniega diena.

22.01.

Peldēšana 3.-4. klasei.

26.01.

Sporta diena – “Kaimiņiem” dzimšanas diena 1.-4.kl.

29.01.

Peldēšana 3.-4. klasei.