eTwinning mūsu skolā

No 9.-10.februārim Jūrmalā viesnīcā „Semarah Hotel Lielupe" eTwinning ietvaros sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centru notika seminārs "Projektu metode, mācoties drošību internetā". Semināram varēja pieteikties skolu komandas - katrā 2 skolotāji un 2 skolēni.

Pēc pieteikuma mēs – Kauguru pamatskolas komanda: skolotājas Ilva Sēne un Dzintra Sijāte un skolnieces Kitija Jolanta Muižniece un Līga Ozola - tikām apstiprināta dalībai un devāmies uz semināru mācīties par drošību internetā, par internetu kā sadarbības un mācību vidi un apgūt projektu veidošanu eTwinning vidē.

Seminārā guvām ne tikai jaunu ieskatu par mūsdienīgu izglītību, informācijas sabiedrību, projektu izstrādi, integrēšanu mācību procesā, bet arī guvām pozitīvas emocijas, viesojoties draugiem.lv birojā un klausoties Jāni Palkavnieku. Semināra laikā dzīvojām viesnīcā Jūrmalā, kas bija piedzīvojums mūsu meitenēm. Satikām jaukus un pozitīvi noskaņotus cilvēkus no citām Latvijas skolām. Divu dienu laikā izstrādājām arī nacionālo projektu „Profils sociālajā tīklā-mans īstais CV", kas tika piereģistrēts eTwinning vidē un tika realizēts martā un aprīlī starp mūsu - J. Endzelīna Kauguru pamatskolu un Baltinavas vidusskolu. Seminārs bija ļoti vērtīgs un interesants ar to faktu, ka tajā piedalījās arī skolēni, un viņi bija tie, kas izdomāja projektu, tā mērķus un uzdevumus, kā arī iespējamās aktivitātes. Skolotāji bija kā palīgi, lai šo projektu reģistrētu eTwining vidē un tālāk palīdzētu to realizēt.

Skolēni priecājās par doto iespēju piedalīties šajā pasākumā, kurā guva ne tikai pieredzi, bet arī jaunas paziņas.

Sekoja darbs skolās –

  • izveidojām anonīmu anketu, lai noskaidrotu, ko bērni zina un nezina par droša profila veidošanu;
  • anketas rezultātus apkopojām un analizējām;
  • skolēnu grupas izveidoja plakātus par drošību mūsu skolā;
  • Baltinavas vidusskolā tika veidotas fotokolāžas.

 

Mūsu skolas 5.-7.klašu skolēni iepriekš cītīgi gatavojās – pētīja internetā un kopīgi apspriedās, lai veidotu plakātus par to, kā izveidot drošu profilu sociālajos tīklos, ko var un ko nedrīkst rakstīt gan par sevi, gan citiem. Rezultātā tapa plakāti ar interesantu informāciju:

16 plakātu autoriem bija iespēja 7.aprīlī tikties kopīgā pasākumā Baltinavas vidusskolā. 

Un atkal – tie bija skolēni, kas sagatavoja kopīgās spēles, rotaļas par interneta drošības jautājumiem, uzvedību sociālajos tīklos. Pasākums bija ļoti jauks, jautrības un prieka pilns. Mājās braucām ar labi padarīta darba sajūtu.  Nākamajās dienās braucēji dalījās ar iespaidiem gan savās klasēs, gan ar jaunāko klašu skolēniem, stāstot, kas jāievēro, lai profils („draugos” ir lielākā daļa no 1.-4.klašu skolēniem) būtu gan drošs, gan piedienīgs.

Sagatavotie plakāti aplūkojami datorklasē un skolēniem patīk tos aplūkot un lasīt.

7.maijā eTwinning svinēs 10 gadu jubileju un arī mūsu skolēni to atzīmēs, palaižot gaisā speciāli apdrukātus balonus un veidojot dzīvo logo.

 

I.Sēne, informātikas skolotāja