MARTS - 2018.

DARBA PLĀNOJUMS

2018. GADA – MARTAM !

 

01.03. – “LEDUS gladiatori” 6.kl. – fināls!

5.03.

°        Tikšanās arnepilngadīgo lietu inspektori I. Timofejevu;

°        Karjeras pasākums skolēnu parlamentam kino “Gaisma”

06. 03.

°        Dabaszinību olimpiāde 6. klasei;

°        Karjeras stunda ar Cēsu dizaina vidusskolu.

07.03.

°        Skatuves runas konkurss;

°        “Lāses” kauss;

°        Skolas padomes sēde.

12.03. – 16.03.PAVASARA  brīvdienas!

15.03.– “Skaļās lasīšanas” konkurss.

19.03.– Informatīvā sanāksme.

20.03.-  Zēnu mājturības olimpiāde 6.-7. klasei;

21.03.

°        Kombinētā olimpiāde 2. klasei;

°        Dzimtās valodas olimpiāde 3.-4. klasei.

22.03. – Mazā “Zeltene” – Rubenē.

26.03. – Pedagoģiskās padomes sēde.

28.03. – Pavasara saulgrieži.

29.03. – Teātra pasākums Dikļos.