Aprīlis - 2018.

 

 

DARBA PLĀNOJUMS

2018. GADA – APRĪLIM !

 

03.04. – Administrācijas sēde.

06.04. –

°        Filma “Paradzīze-89” 1.-9. klasei;

°        Tikšanās ar mākslinieci Ingu Pērkons plkst. 1245.

09. 04.

°        Starpnovadu olimpiāde  latviešu valodā 6., 7. klasei;

°        Pedagoģiskās padomes sēde

°        Leļļu teātris “Buratīno piedzīvojumi” 1.-4. kl.

11.04. “Atvērto durvju diena”nākamajiem pirmklasniekiem.

12.04. Kuratores L. Dreimanes nodarbība par kompetenču pieeju mācību saturā.

16.04. Karjeras pasākums – tikšanās ar dziedātāju A. Gruzdiņu.

17.04. Aprobācijas seminārs Smiltenē.

18.04. “Popiela”.

19.04.Sadejošanās Pārgaujas sākumskolā.

21.04.“Lielā talka”.

23.04. Leļļu teātris “Mēness taurenis”.

25.04.Vecāku sapulce “Individuālo kompetenču pieeja ikdienas darbā”.

26.04.Deju skate – Rūjienā.

27.04. Lekcija “Vides izglītība” (skolēniem).

29.04. Atklātā matemātikas olimpiāde – Rīgā.