Oktobris 2018

08.10. – INFORMATĪVĀ sanāksme.

10.10.– Kauguru nemiernieku piemiņas vietas sakopšana.

12.10.– Pašpārvaldes diena.

15.10.- 19.10. – LABO DARBU NEDĒĻA!

15.10.– Simjūda tirdziņš.

17.10.– Sapazīšanās pēcpusdiena kopā ar Trikātas skolas skolēniem.

19.10.– Simts apļi Latvijai!

22.10.-26.10. – Rudens brīvdienas!

31.10. Vides un drošības mācības kopā ar VOLVO

(1.-4.kl.) – Daibē.