Novembris 2018

02.11. – Veselības - kustības diena.

05.11.– Administrācijas sēde ar 9. klases skolēnu piedalīšanos.

-         7.a,b kl. ekskursija uz Cēsīm.         

06.11.– Vispasaules diktāta stunda.

07.11.– Leļļu teātra izrāde “Sapņu kuģis”.

08.11.– Mārtiņdienas pasākums latviešu tradīcijās.

11.11.– Lāčplēša dienas pasākums- lāpu gājiens.

12.11.- Administrācijas sēde ar 8. klases skolēnu piedalīšanos.

14.11. – Izgaismo Beverīnu! (svētku koncerts) – Kauguros.

15.11.- Izgaismo Beverīnu! (svētku koncerts) – Trikātā.

20.11.– Mobilais planetārijs.

26.11.- Administrācijas sēde ar 7. klašu skolēnu piedalīšanos.

27.11. – Skolas vecāku sapulce.

29.11.– “Meklē Jūras ābeci!” – bioloģijas olimpiāde.