2019. GADA – FEBRUĀRIS

DARBA PLĀNOJUMS

2019. GADA – FEBRUĀRIS !

 

01.02. –  Matemātikas olimpiāde 9. klasei.

08.02. -  Diagnosticējošais  darbslatviešu valodā 6. klasei -mutvārdu daļa.

11.02.

*       Zinātnes diena;

*       Apspriede pie administrācijas ar 7.b klases skolēniem par sekmēm.

12.02.

*       “Mārītes” foto;

*       “Gladiatoru” cīņa;

*       Krāsaino graudu diena.

13.02.

*       Daibes poligona apmeklējums 5.-6.klasei;

*       Ēnu diena.

15.02.

*       Matemātikas olimpiāde 5.-8 klasei;

*       Valentīndienas pasākums.

18.02.

*       Angļu valodas olimpiāde 6. un 8. klasei;

*       1.un 3. klases mācību ekskursija uz Rīgu.

19.02. – Skatuves runas konkurss.

20.02.

*       Diagnosticējošais  darbslatviešu valodā 6. klasei -rakstu daļa;

*       100 mācību diena 1. klasei.

21.02.

*       Diagnosticējošais  darbslatviešu valodā 3. klasei -rakstu daļa;

*       Mūzikas olimpiāde 5.-9. klasei;

*       Skolas padomes sēde plkst. 1600.

22.02. – J. Endzelīna dzimšanas diena.

25.02. – Informatīvā sanāksme.

27.02. - Diagnosticējošais  darbsmatemātikā 3. klasei.

28.02.– Krievu valodas olimpiāde 9. klasei.