Zināšanas ir gaisma

              Parasti maijā skolās ir ražas svētki, kad mācīšanas un mācīšanās prieks, uzņēmība, pacietība un neatlaidība svin savu uzvaru. Noslēdzies ir lielais olimpiāžu maratons, katra skola izvērtē savus sasniegumus. Īpaši liels gandarījums ir Beverīnas novada J.Endzelīna Kauguru pamatskolai. Skolā mācās113skolēni, olimpiādēs piedalījās 41,6%, to skaitā 40,4%  laureātu.

Mūsu skolas audzēkņi savas zināšanas ir apliecinājuši dažādos mācību priekšmetos. 2. klases skolniece Elena Krastiņa ieguva atzinību 2.klašu kombinētajā olimpiādē, skolotāja Juta Šmite, 4.klases skolēns Jēkabs Pikšēns matemātikas olimpiādē ieguva atzinību, latviešu valodā 3. vietu. Skolotāja Vera Bērziņa. Latviešu valodas olimpiādē 7.klases skolniecei Kitijai Jolantai Muižniecei 3. vieta, 6.klases skolniecei Līvai Vismanei Ābelei atzinība. Skolotāja Aija Dubova, 5.klases skolniekam Laurim Ģirtam Lācim 3.vieta matemātikas olimpiādē,6.klases skolniecei Līgai Ozolai atzinība, 7.klases skolniecei Kitijai Muižniecei 3. vieta, 8.klases skolniekam Raimondam Šīrantam 2. vieta. Matemātiķu skolotāja Edīte Puķīte. Latvijas vēstures olimpiādē Kitijai Jolantai Muižniecei atzinība, bet ģeogrāfijas olimpiādē 8. klases skolniekam Raimondam Šīŗantam 3. vieta, kurš ieguva ceļazīmi uz Vidzemes novada olimpiādi Alūksnē, arī 9.klases skolniekiem Martai Ozolai, Antrai Andrupei un Nikam Simsonam vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību komandu olimpiādē atzinība. Šos sk olēnus sagatavoja skolotāja Inese Ločmele. 6.klašu sociālo zinību komandu olimpiādē Līgai Ozolai, Sindijai Pārupei, Līvai Vismanei- Ābelei atzinība. Meiteņu sociālo zinību skolotāja Dzintra Sijāte. Bioloģijas olimpiādē Martai Ozolai 3. vieta, skolotāja Elita Šalte, 8.klases skolniecei Justīnei Annai Kalniņai angļu valodas olimpiādē 3. vieta, skolotāja Vineta Novika.

    Taču vislielākais gandarījums ir par Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes dalībniekiem. 3.-5.klašu grupā piedalījās 723 skolēni, un mūsu piektklasniekam Laurim Ģirtam Lācim 3. vieta, 550 6.klašu skolēnu starpā Līgai Ozolai 2. vieta, bet no 410 astotklasniekiem Raimondam Šīrantam atzinība. Skolēnus matemātikas olimpiādei sagatavoja skolotāja Edīte Puķīte.

    Maija sākumā mūsu skolā viesojās skolas 1942. gada absolvents, profesors, Zinātņu akadēmijas loceklis Jānis Osis. Pēc šīs tikšanās Jānis Osis raksta, ka Latvijā nav daudz skolu, kurās mācījušies divi Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, bet J. Endzelīna Kauguru pamatskola tāda ir, tā ir kā gaismas pils.... Un Jānis Osis novēl mums visiem arī turpmāk īstenot mūsu skolas devīzi: “Augt, degt un ilgi mirdzēt.”

 

Direktora vietniece izglītības jomā Aija Dubova