DARBA PLĀNOJUMS 2019. GADA – SEPTEMBRIS!

SEPTEMBRIS

02.09. –  Zinību diena.

05.09. – “Ķepaiņu” diena.

06.09. – Tūrisma diena kopā ar S. Paegli.

09.09. – Administrācijas sēde.

10.09. – Zobu higiēnista pakalpojums bērniem.

11.09.– Dzejas dienas kopā ar A. Ustupu.

13.09.– Sporta diena kopā ar vecākiem.

16.09.– Metodiskā sanāksme kompetenču projekta ietvaros, piedalās kuratore L. Dreimane.

20.09.– Vislatvijas Olimpiskā diena.

24.09.– Dzejas rats ir sācies!

30.09.

°        Miķeļu diena – “Mani rudens salāti.”

°        Metodiskā sanāksme par vērtēšanas kārtību.