DARBA PLĀNOJUMS 2019. GADA – NOVEMBRIS!

 NOVEMBRIS

02.11. –  Tautisko deju koncerts “Rudens taka”

04.11.–  Metodiskā sanāksme

07.11. – Skolas padomes sēde

08.11. – Vispasaules diktāta diena

11.11. – Lāčplēša diena

14.11.– Valsts svētku koncerts “Mana zeme skaistā”

19.11.– Informatīvā apspriede

21.11.– Vecāku sapulce “Laimīgas ģimenes dimensija”, lektors - TV žurnālists Haralds Burkovskis, plkst. 1600 – Kauguru kultūras namā

25.11.– Administrācijas sēde