DARBA PLĀNOJUMS 2019. GADA – DECEMBRIS!

DECEMBRIS

02.12. –  

*       PIRMĀS ADVENTES svecītes iedegšana;

*       Administrācijas sēde.

09.12.–  

*       OTRĀS ADVENTES svecītes iedegšana;

*       Supervīzija pedagogiem projektā “PuMPuRS”.

13.12. – Vēstures olimpiāde 9. klasei.

16.12. – TREŠĀS ADVENTES svecītes iedegšana.

17.12. – Atzīmju izlikšana līdz plkst. 1600.

18.12.

*       Ziemassvētku karuselis;

*       Pedagoģiskās padomes sēde.

19.12.– Ziemassvētku sarīkojums “Uzsniga sniedziņš balts”.

 

23.12.2019. – 03.01.2020. – Ziemassvētku brīvdienas!