2020. GADA – FEBRUĀRIS

DARBA PLĀNOJUMS 2020. GADA – FEBRUĀRIS !

 

03.02. –  

o   Leļļu teātra izrāde “Un atkal Nezinītis”;

o   Apspriede pie vadības.

05.02. – “Mārītes” foto.

07.02. –

o   Skatuves runas konkurss;

o   “Peļu karnevāls”.

10.02. – Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei (mutvārdos).

10.02.-14.02. – BRĪVDIENAS 1. klasei!

10.02.-14.02. – KARJERAS NEDĒĻA!

10.02. – 28.02. – Vizuālās mākslas izstāde “Radi rotājot” – VOC Valmierā.

12.02. – “Superziķeris” 4. kl.

13.02.– Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei (mutvārdos).

14.02.– Valentīndienas pasākums.

17.02. – Informatīvā sanāksme.

19.02. –

o   Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei (rakstos);

o   Sveču liešana Valmieras muzejā 1.-2.kl.

20.02. –

o   Komandu olimpiāde ģeogrāfijā;

o   Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei (rakstos);

o   Skaļās lasīšanas konkurss 6.kl.

21.02.– Skatuves runas konkurss – J. Endzelīna piemiņas pasākums.

24.02. – Peldētapmācība 3.-4.kl.

25.02.- Simtā mācību diena 1. klasei;

26.02.- Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei.

27.02. –

o   Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei;

o   Sveču liešana Valmieras muzejā 3.-4.kl.