DARBA PLĀNOJUMS 2020. GADA – MARTS !

02.03. –  

o        Peldētapmācība 3.-4.kl.;

o       Vadības apspriede.

03.03. – Tautisko deju kolektīvu kopmēģinājums.

04.03. – Novada darbinieku sapulce.

05.03. – Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei.

09.03. – 

o       Peldētapmācība 3.-4.kl.;

o        Angļu valodas olimpiāde 8.kl.;

o        Dabaszinību olimpiāde 5.-6.kl.

12.03.

o   “Draudzīgā aicinājuma” noslēgums;

o   Radošo aktivitāšu konkurss 2.kl.;

13.03.

o         Matemātikas olimpiāde 3.-4.kl.;

o        Stipro skrējiens”

16.03. – 22.03. – PAVASARA BRĪVDIENAS!

17.03. – “Superziķeris” 4.kl. 2. kārta.

19.03. – Skaļās lasīšanas konkurss 2. kārta.

20.03. – Komandu konkurss “Pazīsti Latviju” 9.kl.

23.03.

o        Peldētapmācība 3.-4.kl.;

o        Informatīvā apspriede.

25.03. –

o        Latviešu valodas olimpiāde 3.-4.kl.;

o         Skolas padomes sēde plkst. 1600.

26.03. – Atvērto durvju diena 1. klasei.

27.03. – Skolas tautisko deju koncerts plkst. 1230 - Kauguru kultūras namā.

30.03. - Peldētapmācība 3.-4.kl.;