Ciklogramma 2023/2024 m.g.

 

Marta ciklogramma

Datums

Pasākums

Piezīmes

Visu semestri

Grāmatu bingo “Orientējies plauktos”

bibliotēka

1.III

3.-6.kl.deju kolektīva “Zīļuks” koncerts 

Valmieras k/c

4.-8.III

Krāsainā nedēļa

 

4.III

Administrācijas sēde

 

4.,18.,25.III

Peldētapmācība 3.,4.klasei

 

5.III

Skatuves runas konkurss skolā

 

6.III

Konkurss “Superziķeris” 4.klasei  

Vindā

6.III

Konkurss “Virpulis” 2.klasei

 

8.III

Matemātikas olimpiāde 5.,6. klasei

 

8.III

5.,6.klašu mācību ekskursija uz ZAOO

 

11.-17.III

Pavasara brīvdienas

 

20.III

Skatuves runas konkurss Valmieras novadā

 

21.III

Skolēnu parlamenta sēde

 

22.III

Teātris “Nezinītis”

1. - 5. klase

27.III

Deju kolektīvu skate

Valmieras k/c

27.III

Dabaszinību olimpiāde 5.,6.klasei

2.vsk.

28.III

Lieldienu pasākums

 
 

Animācijas filma “Sirds likums”

Klubā

 

Februāra ciklogramma

Datums

Pasākums

Piezīmes

Visu semestri

Grāmatu bingo “Orientējies plauktos”

bibliotēka

2.II

Sveču diena

Klubā 

5.II – 9.II

1.klases brīvlaiks

 

5.II

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.,6.klasei

 

no 5.II

Peldētapmācība 3.,4.klasei

pirmdienās

8.II

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.,9.klasei

 

8.II

Tekstpratības monitorings 1.- 4.klasei

 

12.II

Peldētapmācība 3.,4.klasei

 

13.,29.II

Skolēnu parlamenta sēde

 

1.II – 15.II

Akcija – ziedojums Ukrainai  “Skolas par uzvaru”

 

14.II

Valentīndienas pasākums

 

15.II

Atvērto durvju diena nākošajiem pirmklasniekiem

 

16.II

Leļļu teātris

1.-4.klasei

19.II

Peldētapmācība 3.,4.klasei

 

22.II

Valodniekam J.Endzelīnam veltīta viktorīna

Klubā

26.II

Peldētapmācība 3.,4.klasei

 

 

 

Oktobra ciklogramma

Datums Pasākums Piezīmes
2.X Futbola kauss 1. - 4. kl
6.X

Skolēnu parlamenta sēde

 
12.X Skolas padomes sēde  
16.X Vispasaules diktāta stunda 1.stundā
16.X – 20.X Karjeras nedēļa  
16.X Informatīvā sanāksme  
17.X Tikšanās ar Vidzemes augstskolas pasniedzēju K.Osi “IT daudzveidība”

6. -7.kl.

8.,9.kl

17.X Izstāde Pārgājiena prezentācijas  
18.X Metodiskā diena Pāles pamatskolā  
19.X Karjeras diena DARĒ 9.klasei
23. -27.X Rudens brīvdienas  
27.X Pirmās palīdzības kursi

 

31.X Naudas diena 9.00 – 12.00

 

Septembra ciklogramma

 

Datums Pasākums Piezīmes
1.IX Zinību diena  
6.X

Pasaules čempionāts basketbolā vīriešiem Latvija - Vācija

Kauguru k/n
8.IX Sporta diena – veltīta Tēvu dienai  
12.IX Dzejas diena  
13.IX – 14.IX Valodas dienas Kauguru k/n
15.IX Pašpārvaldes vēlēšanas  
15.IX Valodas dienu noslēguma pasākums

Kauguru k/n

19.IX Drošības diena  
25.IX Metodiskā sanāksme  
28.IX Miķeļdienas izstāde “Rudens veltes”  
29.IX Pašpārvaldes diena  
18.IX – 29.IX Skolas kauss futbolā

2. - 5.klasei

6. - 9. klasei