9.decembrī projekta PuMPuRS ietvaros mūsu skolā notika supervizora nodarbība

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 9.decembrī projekta PuMPuRS ietvaros mūsu skolā notika supervizora nodarbība, kurā piedalījās 8 pedagogi. Darbnīcas mērķis bija veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un  personalizētu pieeju izglītojamajiem ar PMP risku.. Pedagogi mācījās, kā strādāt ar projekta PuMPuRS izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, izmantot savā darbā dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus, lai identificētu un mazinātu PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus. Pateicamies par lielisko iespēju profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem!

Liels paldies lektorei par jēgpilnām nodarbībām!

 Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte