Projektā iesaistītie pedagogi sniedza individuālās konsultācijas attālināti

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

J.Endzelīna Kauguru pamatskola jau otro semestri īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Neskatoties uz to, ka valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, projektā iesaistītie pedagogi – Līva Liepiņa, Mārīte Bisniece un Maija Vaskinoviča – sākot ar  23.martu sniedza individuālās konsultācijas attālināti. Komunikācijai tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Skype, e-pasts, Microsoft Team u.c.  Konsultāciju plāna nodrošināšanai tika izmantotas mācību grāmatas, darba burtnīcas, uzdevumi.lv, soma.lv, YouTube u.c.  

Pēc pedagogu un skolēnu sniegtajām atziņām var droši apgalvot, ka šīs konsultācijas bija ļoti nepieciešamas un lietderīgas. Izglītojamie bija pārliecināti, ka saņems palīdzību, atbalstu, jo ar pedagogiem ir izveidojušās uzticamas attiecības. Skolēniem sniegtais atbalsts palīdzēja būt sekmīgiem, pārvarēt visas grūtības un veiksmīgi pabeigt mācību gadu.

30.03.2020.Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte