Veiksmīgi noslēdziess otrais gads, kopš J.Endzelīna Kauguru pamatskolā īsteno projektu PuMPuRS

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Veiksmīgi noslēdziess otrais gads, kopš J.Endzelīna Kauguru pamatskolā īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.   Projektā iesaistītie pedagogi – Inga Miruškina, Līva Liepiņa, Ausma Skrastiņa, Līga Gecko, Edīte Puķīte, Mārīte Bisniece un sociālā pedagoģe Maija Vaskinoviča – sniedza individuālās konsultācijas 26 skolēniem gan attālināti, gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī. Pateicoties tam, septiņi projektā iesaistītie devītās klases skolēni ieguva pamatizglītību, atzīstot, ka bez klātienes konsultācijām tas nebūtu izdevies. Dažiem skolēniem uzlabojās gan mācību sasniegumi, gan komunikācijas spējas, paaugstinājās pašvērtējums. Daļai skolēnu bija nepieciešams psihoemocionāls atbalsts, ko pedagogi spēja nodrošināt, jo ir izveidojušās labas savstarpējās attiecības. Skolēni paši atzīst, ka sniegtais atbalsts bija ļoti nepieciešams un lietderīgs. Tas ļāva  mazināt attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu mentālo veselību, grūtībām mācīties, nomāktību un depresiju. Pateicoties pedagogu  neatlaidībai un meistarībai tika pārvarētas gan komunikācijas, gan tehniskā rakstura, gan psihoemocionālās grūtības. Visiem – gan pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem – ir liels gandarījums par paveikto.

Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte