Jaunatnes iniciatīvu projekti

 

 Jaunatnes iniciatīvu projekti

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros. Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Atsaucoties uz informāciju, ko sagatavoja Beverīnas novada Jaunatnes lietu speciālisteIlze Ozola Beverīnas novada mājas lapai, 2021. gada 15. martā Beverīnas novada pašvaldība izsludināja jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumu konkursu. Izvērtējot visus projektus ar augstāko punktu skaitu tika izvēlēts Dodkepu.lv iesniegtais projekts “Kamanu suņu sports kā motivātors Kauguru skolas audzēkņiem”. Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un veicināt līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpus stundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementus. Projektā kā galvenās aktivitātes, tās iekļaujot vairāku dienu garumā, paredzētas: iepazīšanās ar kamanu suņu sportu veidiem un aktīva komunikācija ar apmācītiem Sibīrijas Haskijiem bezsniega apstākļos, praktiska darbošanās ar ekipējumu un kamanu suņiem, jauniešiem izmēģinot dažādus kamanu suņu sporta veidus, praktiska nodarbība ar fizioterapeitu par veselīgu dzīvesveidu, jauniešiem apgūstot pamata iesildīšanās/atsildīšanās vingrinājumus, mācoties tos pielietot, pārgājiens, iedvesmojoši pieredzes stāsti, u.c. aktivitātes. Projekts norisināsies līdz 2021.gada 6. decembrim un tajā iesaistīti piecpadsmit 6.-8.klašu skolēni, no kuriem daudzi šīs nodarbības savieno ar projekta "PuMPuRS" individuālo atbalstu.  Vairāk par šīm nodarbībām var izlasīt skolas mājas lapāhttp://www.kauguruskola.beverina.lv/index.php/8-jaunumi/533-pumpurs-16

Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte