Jaunais mācību gads ir ienesis pārmaiņas projektā.

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Jaunais mācību gads ir ienesis pārmaiņas projektā. Ar šo gadu ir paredzēts projektā iesaistīt skolēnus no pirmās līdz devītajai klasei, tāpēc skolotājiem Ausmai Skrastiņai, Līgai Gecko, Edītei Puķītei, Mārītei Bisniecei pievienojušās sākumskolas skolotājas Inese Medne un Laila Eberharde. Līdz oktobrim jau projektā iesaistīti 24 skolēni, kuriem būs nepieciešamas konsultācijas latviešu valodā, matemātikā, svešvalodās, kā arī konsultatīvais atbalsts. Pedagogi raksta individuālos atbalsta plānus, vienojas ar skolēnu par nodarbību apmeklēšanu un sasniedzamo rezultātu, izvirza mērķus un organizē nodarbības balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte