Oktobrī un novembrī vairāki skolotāji piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcā

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Oktobrī un novembrī vairāki skolotāji piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcā par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas tematiku, ko vadīja lektore Ilga Kušnere. Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par PMP riskiem, akcentējot to mazināšanas iespējas, kā arī veidot prasmes īstenot metodiskajos atbalsta materiālos iekļautās stratēģijas un metodiskos ieteikumus PMP risku mazināšanai savā izglītības iestādē.

Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte