Noslēdzies 2021./2022. mācību gads

 

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Noslēdzies kārtējais mācību gads. No 2021./2022.m.g. 2.semestra konsultācijas latviešu valodā 1. un 3.klasei vadīja arī skolotāja Linda Saktiņa – Plūme. Šajā semestrī atbalsts sniegts 31 skolēnam no pirmās līdz devītajai klasei. Sākumskolas skolēniem uzlabojās skaitļošanas prasmes, lasītprasme, teksta izpratne. Nodarbības matemātikā palīdzēja 9.klases skolēniem sekmīgi apgūt iekavēto vielu un nokārtot valsts eksāmenu. Citiem skolēniem uzlabojās komunikācijas spējas, paaugstinājās pašvērtējums un mācību motivācija, kuru dēļ bija zemi mācību sasniegumi.

 

 

Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte