Bioloģijas olimpiāde

29.11.2018.

9.klases skolnieks Lauris Ģirts Lācis

 starpnovadu bioloģijas olimpiādē

iegva 3.vietu,

skolotāja Elita Šalte