Matemātiķu sasniegumi

    26. aprīlī Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiādē piedalījās un izcilus rezultātus guva mūsu starpnovadu olimpiādes uzvarētāji matemātikā.

Republikās mērogā 2. vieta 6.klases skolniecei Līgai Ozolai, 3.vieta piektās klases skolniekam Laurim Lācim un atzinība - astotklasniekam Raimondam Šīrantam.  Skolēni saņēma ne tikai diplomus, bet arī medaļas un uzdevumu krājumu ar visiem atrisinājumiem. Šo sasniegumu pamatā ir skolēnu neatlaidīgais darbs skolotājas Edītes Puķītes vadībā. Milzīgs prieks un lielumliels paldies viņai!