Ārpusklases pasākumu plāns

Ārpusklases pasākumu plāns 2018./2019.m.g. 1.semestris

Nr.

p.k.

Pasākums

Laiks, vieta

Atbildīgais

1.

Zinību diena

Ziedu nolikšana bijušajiem skolotājiem Kauguru kapos

3.09.

 

Sk.direktore Iveta, sk.Līga,

Sk.Inese, sk.Ausma, skolēnu pašpārvalde

2.

Kino stunda, filma “Kapteiņa Enriko pulkstenis”

4.09.

Sk.Līga, kl.audz.

3.

Sporta diena “Prieks būt kopā” ar vecākiem; sveiciens Tēvu dienā

14.09.

Sk.Mārīte, visi skolotāji

4.

 

Dzejas diena “Ziedi Latvijai”

20.09.

Sk.Aija, sk.Iveta,

sk.Inese, 1.-5.kl.audz.

5.

Vislatvijas olimpiskā diena

21.09.

Sk.Mārīte, kl.audz.

6.

Skolas kausa izcīņa futbolā

Septembris

Sk.Mārīte

7.

Miķeļdiena “Mēs krāsainajās rudens rotās”.

27.09.

Sk.Līga; kl.audz.;

Skolēnu pašpārvalde

8.

Ekskursija uz Līvu Akvaparku  1.-9.kl.

28.09.

Sk.Mārīte

9.

Kauguru nemiernieku atceres pasākums piemiņas vietā Valmierā

10.10.

Sk.Inese, sk.Līga; skolēnu pašpārvalde, internāta audzēkņi

10.

Pašpārvaldes diena        

12.10.

Sk.Dzintra, sk.Līga,sk.Inga

11.

Pārgājiena/ekskursiju diena

Oktobris

Klašu audzinātāji

12.

Simjūda tirdziņš

15.10.

Sk.Līga, kl.audz., skolēnu pašpārvalde

13.

Labo darbu nedēļa

15.-19.10

Sk.Līga, kl.audz.

14.

“Veselības – kustības diena”

2.11.

Sk.direktore Iveta, kl.audz.

15.

Leļļu teātra izrāde “Sapņu kuģis” 1.-5.kl.

7.11.

Sk.Līga, 1.-5.kl.audz.

16.

Mārtiņu svinēšana pēc latviešu tradīcijām.

9.11.

Valmieras muzeja darbinieki

17.

Karjeras pasākums 7.-9.kl.skolēniem (lekcija)

Novembris

Karjeras konsultante Līga Priede

18.

Skolas kausa izcīņa basketbolā

Novembris

Sk.Mārīte

19.

Lāčplēša diena:

*Lāpu gājiens

* Stellas atklāšana Kauguru kapos

12.11.

Sk.direktore Iveta, sk.Līga, sk.Inese, kl.audz.

20.

LR 100.dzimšanas dienai veltīts koncerts “Izgaismo Beverīnu!”

15.11.

Sk.Līga, pulciņu vadītāji

 

21.

Skolas vecāku sapulce

Novembris

Sk.direktore Iveta

22.

“Meklē jūras ābeci bibliotēkās!”

29.11.

Bibliotekāre Daiga, sk.Aija

23.

Adventes laika ieskaņas pasākums

03.12.

Sk.Līga, sk.Inga

24.

Sporta diena kopā ar vecākiem

Decembris

Sk.Mārīte, kl.audz.

25.

Adventes pasākumi

Decembris

Sk.Līga, sk.Inga

26.

Ziemassvētku klases vakari

Decembris

Klašu audzinātāji

27.

Ziemassvētku koncerts

20.12.

Sk.Līga, klašu audz., pulciņu vad.