Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 2017./2018. mācību gadā

3. klases izglītojamiem Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

        latviešu valodā –  rakstu daļa – 22. februārī; mutvārdu daļa – 2018. gadā līdz 22. februārim,

        matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 28.februārī

6. klases izglītojamiem Diagnosticējošie darbi notiek:

       latviešu valodā –  rakstu daļa – 21. februārī; mutvārdu daļa –  līdz 2018. gada 21. februārim,

        matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī;

       dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 6. martā.

 

Eksāmeni 9.klases izglītojamiem notiek:

       latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 23. maijā, mutvārdu daļa - 24. maijā;

       vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 30. maijā;

       matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 5.jūnijā;

       Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 12. jūnijā.