Interešu izglītības nodarbību pedagogi 2023./2024.m.g.

 

1.- 2. Klašu koris

Sandris Dubovs

3.– 4. klašu koris

Sandris Dubovs

1.- 2. klašu deju
kolektīvs

Evija Kokorīte

3.– 4. klašu deju
kolektīvs

Baiva Šmite

Meiteņu ansamblis

Vineta Novika

Teātra pulciņš

Inga Miruškina

Līnijdejas

Ausma Skrastiņa

Ritmika

Evija Kokorīte

Ģitārspēles pulciņš

Egīls Lismanis